Slåseter Hyttegrend oversiktsfoto

Byggetrinn 3, Slåseter Hyttegrend

Hyttetomtene ligger sør-vest vendt i delvis uthogd granskog ca. 685-700 meter over havet.
Alle tomtene har flott solgang og utmerket utsikt fra øst til vest.

Tomtene i byggetrinn 3 ligger langs en egen blindvei (Slåseterengene) uten annen trafikk. Skiløypa vil gå rundt disse tomtene, slik at alle kan ta på seg skia like utenfor hyttedøra.

Byggetrinn 3 består av 28 store selveiertomter som varierer i størrelse fra 900 m2 til 1590 m2. Se oversikt med pris og størrelse.

Tomtene er salgsklare og byggeklare. Se også brosjyre fra Tinde Hytter (pdf)

Tomtekart trinn 2, Slåseter Hyttegrend

 

Tomtenr Tomteareal (ca.) Pris Info
1 1 118 m2 SOLGT
2 1 115 m2 SOLGT  
3 1 112 m2 SOLGT  
4 1 117 m2 SOLGT
5 1 070 m2 SOLGT  
6 1 320 m2  

Nybygd hytte klar for innflytting.

Se mer på finn.no.

7 1 200 m2 SOLGT  
8 1 000 m2 SOLGT  
9 1 060 m2 SOLGT  
10 960 m2 SOLGT  
11 940 m2 SOLGT  
12 940 m2 SOLGT  
13 900 m2 SOLGT
14 900 m2 SOLGT
Tomtenr Tomteareal (ca.) Pris Info
15 1 590 m2 SOLGT
16 1 050 m2 SOLGT
17 1 060 m2 SOLGT  
18 1 190 m2  

Nybygd hytte klar for innflytting.

Se mer på finn.no.

19 1 030 m2 SOLGT
20 900 m2 SOLGT  
21 1 180 m2 SOLGT  
22 1 200 m2 SOLGT  
23 1 400 m2 SOLGT  
24 1 150 m2 SOLGT  
25 1 540 m2 SOLGT  
26 1 520 m2 SOLGT  
27 1 420 m2 SOLGT
28 1 140 m2 SOLGT  

 

Tomteprisen inkluderer vei, vann/avløp, strøm/kabel-tv/bredbånd fram til tomt.

Følgende kostnader kommer i tillegg:

  • Tilkobling til vann, avløp og strøm.
  • Tilkobling til kabel-TV og bredbånd.
  • Omkostninger vedrørende skjøte.

Priser og status er pr. 01.12.2022 og det tas forbehold om endringer.

Reguleringsbestemmelser for Slåseter Hyttegrend trinn 3 (pdf)

Se kart, priser og status tomter trinn 2

Vei og parkering

Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.

Vannforsyning

Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.

Strøm, kabel-tv og bredbånd

Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.

Hytteleverandør

Tinde Hytter

Hyttebrosjyre Tinde Hytter (pdf)

Kontaktperson Tinde Hytter: Rune Wiik, tlf. 950 08 196