Slåseter Hyttegrend oversiktsfoto

Byggetrinn 2, Slåseter Hyttegrend

Hyttetomtene ligger sør-vest vendt i delvis uthogd granskog ca. 725 meter over havet.
Alle tomtene har fin solgang og god utsikt over dalen og flere av tomtene har utsikt opp mot Skeikampen.

Byggetrinn 2 består av 25 store selveiertomter som varierer i størrelse fra 1200 m2 til 1900 m2.
20 av tomtene er øremerket hytteleverandør. Se oversikt med priser og størrelse.

Tomtene er salgsklare og byggeklare.

Se foto ledige tomter: Foto høsten 2019 - Foto vinteren 2018/19

Se foto fra den store byggeaktiviteten i Slåseter Hyttegrend

Tomtekart trinn 2, Slåseter Hyttegrend
Tomtenr Tomteareal (ca.) Pris Hytteleverandør
33 1300 m2 1 050 000 Jøra Bygg
34 1400 m2 SOLGT
35 1300 m2 SOLGT
36 1700 m2 SOLGT
37 1400 m2 SOLGT
38 1700 m2 SOLGT
39 1200 m2 850 000 Østlaft visningshytte, bygges vinteren 19/20
40 1400 m2 SOLGT
41 1400 m2 950 000 Tinde Hytter
42 1300 m2 1 000 000 Stav-laft hytte kommer for salg
43 1500 m2 1 050 000
44 1500 m2 SOLGT
45 1400 m2 SOLGT
Tomtenr Tomteareal (ca.) Pris Hytteleverandør
46 1700 m2 SOLGT
47 1900 m2 SOLGT
48 1700 m2 SOLGT
49 1400 m2 1 400 000 Tinde Hytter
visningshytte ("Gålågynten")
kommer høsten 2019
50 1500 m2 1 400 000 Tinde Hytter
51 1500 m2 1 400 000 Jøra Bygg
52 1400 m2 SOLGT
53 1800 m2 SOLGT
54 1400 m2 SOLGT
55 1600 m2 1 350 000 Jøra Bygg
56 1500 m2 1 450 000 Jøra Bygg
57 1500 m2 SOLGT
 

 

Tomteprisen inkluderer vei, vann/avløp, strøm/kabel-tv/bredbånd fram til tomt.

Følgende kostnader kommer i tillegg:

  • Tilkobling til vann, avløp og strøm.
  • Tilkobling til kabel-TV og bredbånd.
  • Omkostninger vedrørende skjøte.

Priser og status er pr. 21.01.2020 og det tas forbehold om endringer.

Kontaktperson Tinde Hytter: Rune Wiik, tlf. 950 08 196
Kontaktperson Jøra Bygg: Runar Granskogen, tlf. 485 04 000

Reguleringsplan for Sør-Skei-området

Vei og parkering

Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.

Vannforsyning

Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.

Strøm, kabel-tv og bredbånd

Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.

Hytteleverandører

Gjennom Skeikampen Eiendom har vi samarbeid med følgende hytteleverandører:

Tinde Hytter, Leve hytter, Blåne Hytter, Jøra Bygg, BoligPartner, Østlaft Bygg og Hedda Hytter.