Slåseter Hyttegrend oversiktsfoto

Tomter i Slåseter Hyttegrend

Hyttetomtene ligger sør-vest vendt i delvis uthogd granskog ca. 725 meter over havet.
Alle tomtene har fin solgang og god utsikt over dalen og flere av tomtene har utsikt opp mot Skeikampen.

Store selveiertomter med areal fra 1090 m2 til 1900 m2.

Byggetrinn 2 er byggeklart og de 10 første hyttene er allerede påbegynt. 15 av 25 tomter er solgt.
I byggetrinn 1 er 10 av 11 tomter solgt.

Alle tomter er byggeklare.

Se foto ledige tomter: Foto høsten 2019 - Foto vinteren 2018/19

Se foto fra den store byggeaktiviteten i Slåseter Hyttegrend

Vei og parkering

Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.

Vannforsyning

Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.

Strøm, kabel-tv og bredbånd

Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.

Hytteleverandører

Gjennom Skeikampen Eiendom har vi samarbeid med følgende hytteleverandører:

Tinde Hytter, Leve hytter, Blåne Hytter, Jøra Bygg, BoligPartner, Østlaft Bygg og Hedda Hytter.