Slåseter Hyttegrend oversiktsfoto

Tomter i Slåseter Hyttegrend

Hyttetomtene ligger sør-vest vendt i delvis uthogd granskog ca. 725 meter over havet.
Alle tomtene har fin solgang og god utsikt over dalen og flere av tomtene har utsikt opp mot Skeikampen.

Store selveiertomter med areal fra 1090 m2 til 1900 m2.

Byggetrinn 2 klagjøres nå for utbygging og vi legger nå ut 25 nye hyttetomter for salg.
I byggetrinn 1 er 10 av 11 tomter solgt.

Tomtene i trinn 1 er byggeklare, mens tomtene i trinn 2 vil være byggeklare juli 2019.

Se foto ledige tomter: Trinn 1 - Trinn 2 (33-39) - Trinn 2 (40-57)

Vei og parkering

Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.

Vannforsyning

Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.

Strøm, kabel-tv og bredbånd

Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.

Hytteleverandører

Gjennom Skeikampen Eiendom har vi samarbeid med følgende hytteleverandører:

Tinde Hytter, Leve hytter, Blåne Hytter, Jøra Bygg, BoligPartner, Østlaft Bygg og Hedda Hytter.