Slåseter Hyttegrend

Byggetrinn 1, Slåseter Hyttegrend

Hyttetomtene ligger sør-vest vendt i delvis uthogd granskog ca. 725 meter over havet.
Alle tomtene har fin solgang og god utsikt over dalen og flere av tomtene har utsikt opp mot Skeikampen.

Feltet består av 11 selveiertomter som varierer i størrelse fra 1000 m2 til 1705 m2.

Tomtene er byggeklare.

Se foto ledige tomter: Foto høsten 2019 - Foto vinteren 2018/19

Se foto fra den store byggeaktiviteten i Slåseter Hyttegrend

Tomtekart over Slåseter Hyttegrend
Tomtenr Tomteareal Pris
22 1000 m2 solgt
23 1000 m2 solgt
24 1200 m2 solgt
25 1100 m2 solgt
26 1080 m2 solgt
27 1075 m2 solgt
28 1500 m2 solgt
29 1495 m2 solgt
30 1705 m2 solgt
31 1670 m2 solgt
32 1475 m2 solgt

Tomteprisen inkluderer vei, vann/avløp, strøm/kabel-tv/bredbånd fram til tomt.

Følgende kostnader kommer i tillegg:

  • Tilkobling til vann, avløp og strøm.
  • Tilkobling til kabel-TV og bredbånd.
  • Omkostninger vedrørende skjøte.

På trinn 1 er alle tomtene solgt.

Reguleringsplan for Sør-Skei-området

Vei og parkering

Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.

Vannforsyning

Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.

Strøm, kabel-tv og bredbånd

Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.

Hytteleverandører

Gjennom Skeikampen Eiendom har vi samarbeid med følgende hytteleverandører:

Tinde Hytter, Leve hytter, Blåne Hytter, Jøra Bygg, BoligPartner, Østlaft Bygg og Hedda Hytter.