Slåseter Hyttegrend oversiktsfoto

Byggetrinn 2, Slåseter Hyttegrend

Hyttetomtene ligger sør-vest vendt i delvis uthogd granskog ca. 725 meter over havet.
Alle tomtene har fin solgang og god utsikt over dalen og flere av tomtene har utsikt opp mot Skeikampen.

Se foto tomter: Foto høsten 2019 - Foto vinteren 2018/19

Se foto fra den store byggeaktiviteten i byggetrinn 2

Tomtekart trinn 2, Slåseter Hyttegrend
Tomtenr Tomteareal (ca.) Pris Hytteleverandør
33 1300 m2 SOLGT
34 1400 m2 SOLGT
35 1300 m2 SOLGT
36 1700 m2 SOLGT
37 1400 m2 SOLGT
38 1700 m2 SOLGT
39 1200 m2 SOLGT
40 1400 m2 SOLGT
41 1400 m2 SOLGT  
42 1300 m2 SOLGT
43 1500 m2 SOLGT
44 1500 m2 SOLGT
45 1400 m2 SOLGT
Tomtenr Tomteareal (ca.) Pris Hytteleverandør
46 1700 m2 SOLGT
47 1900 m2 SOLGT
48 1700 m2 SOLGT
49 1400 m2 SOLGT  
50 1500 m2 SOLGT  
51 1500 m2 SOLGT  
52 1400 m2 SOLGT
53 1800 m2 SOLGT
54 1400 m2 SOLGT
55 1600 m2 SOLGT
56 1500 m2 SOLGT  
57 1500 m2 SOLGT
64 1440 m2 SOLGT

 

Tomteprisen inkluderer vei, vann/avløp, strøm/kabel-tv/bredbånd fram til tomt.

Følgende kostnader kommer i tillegg:

  • Tilkobling til vann, avløp og strøm.
  • Tilkobling til kabel-TV og bredbånd.
  • Omkostninger vedrørende skjøte.

Priser og status er pr. 22.03.2021 og det tas forbehold om endringer.

Kontaktperson Tinde Hytter: Rune Wiik, tlf. 950 08 196
Kontaktperson Jøra Bygg: Anne-Line Østensen, tlf. 992 03 044

Reguleringsplan for Sør-Skei-området (pdf)

Se kart, priser og status tomter trinn 3

Vei og parkering

Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.

Vannforsyning

Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.

Strøm, kabel-tv og bredbånd

Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.

Hytteleverandører

Gjennom Skeikampen Eiendom har vi samarbeid med følgende hytteleverandører:

Tinde Hytter, Leve hytter, Blåne Hytter, Jøra Bygg, BoligPartner, Østlaft Bygg og Hedda Hytter.